Usługi


• Kompleksowe zarządzanie projektami: od wyboru projektanta przez strategiczne planowanie, zarządzanie i raportowanie;
• Tworzenie projektów na konkretne potrzeby, przy uwzględnieniu popytu i podaży na rynku
• Przygotowanie studium wykonalności i modelu finansowania
• Zapewniamy sukces komercyjny w oparciu o ocenę wartości projektu i zysk z inwestycji.
• Dopasowanie naszych rozwiązań przy założeniu maksymalizacji dochodów.

Przykładamy niezwykłą wagę do rozpoznania potrzeb i możliwości klienta, by przygotowany przez nas projekt w jak najwyższym stopniu spełniał jego oczekiwania.    

Już na samym początku proponujemy rozwiązania, które mogą znacząco podnieść wartość projektu oraz maksymalizować zwrot z inwestycji.

Oferujemy także wsparcie przy zarządzaniu dużymi projektami. Jeśli jest taka potrzeba przejmujemy pełną odpowiedzialność za realizację poszczególnych etapów inwestycji.
Nasz zespół projektowy ściśle współpracując z klientem przygotowuje wachlarz rozwiązań projektowych i służy wsparciem przy organizacji ich realizacji (zarządzanie decyzjami, organizacją pracy etc.).

Wykorzystując wiedzę na temat oczekiwań klienta zdobytą na wczesnym etapie projektu przy realizacji poszczególnych etapów inwestycji zapewniamy sukces komercyjny każdego przedsięwzięcia.

Niezwykle istotną dla nas wartością jest realizowanie projektów przy zastosowaniu realnych i mierzalnych założeń inwestycyjnych mających odzwierciedlenie w najnowszych technologiach.


Projektowanie; sierra & ECHO Design jest wszechstronnym zespołem działającym w Polsce, w krajach Europy Wschodniej, w Turcji i na Cyprze skupionym na innowacyjności i doskonałości konstrukcji. Oferujemy m.in. projektowanie architektury, otoczenia elewacji i wnętrz oraz wizualizacje CAD.